Gevolgen

Gevolgen van HG voor het kind

Er is nog niet heel veel bekend over de gevolgen van HG op de baby. De stichting ZEHG heeft een literatuurstudie gedaan om alles wat bekend is over de korte en lange termijn gevolgen van HG voor het kind samen te vatten.

Zij vonden 24 studies die de gevolgen van HG voor de kinderen beschreven. Samengevat blijkt dat vrouwen die last hebben van HG tijdens de zwangerschap vaker zwanger zijn van een meisje. Ze krijgen vaker een baby die te klein is voor de zwangerschapsduur en ze bevallen vaker te vroeg. Er is geen effect van HG gevonden op kindersterfte bij de bevalling, Apgar scores of aangeboren afwijkingen.
Er is vrijwel geen onderzoek gedaan naar de effecten op de lange termijn. Behalve een kleine studie, die beschrijft dat moeders van mannen die voor hun 40ste zaadbalkanker kregen vaker HG hadden dan moeders van controle mannen, is er niets bekend over de lange termijn gevolgen van HG voor de kinderen.

Het lijkt er op dat de nadelige gevolgen, zoals vroeggeboorte en laag geboortegewicht voornamelijk voorkomen bij vrouwen die niets of heel weinig aankomen tijdens de zwangerschap. Dit zou erop kunnen wijzen dat niet HG, maar onvoldoende gewichtstoename de oorzaak is van de nadelige gevolgen. Dit benadrukt het belang van voldoende gewichtstoename tijdens de zwangerschap.
Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of HG ook lange termijn gevolgen heeft voor de kinderen die na een HG zwangerschap worden geboren.

Er is geen effect van HG gevonden op kindersterfte bij de bevalling

Gevolgen van HG voor de moeder

zwangerschapsmisselijkheid en HG hebben naast een grote lichamelijke impact ook een enorme psychische impact. Het kan het plezier in de zwangerschap compleet doen vervagen en je doen afvragen of je wel normaal bent.

Lichamelijke gevolgen

Door de overmatige misselijkheid en het braken kunnen er lichamelijke klachten ontstaan zoals:

  • een hoge hartslag
  • een lage bloeddruk
  • uitdroging en ondervoeding

Psychische gevolgen

Ernstige Zwangerschapsmisselijkheid heeft een grote impact op de zwangerschap. De misselijkheid begint vaak heel vroeg in de zwangerschap en dat maakt dat vrouwen lijden in stilte en geen hulp vragen uit de omgeving omdat de zwangerschap nog niet bekendgemaakt is. Ook wordt hierdoor de ervaring van de misselijkheid niet vergeleken met anderen, de vrouw weet dus niet of het zo ‘hoort’ te zijn.

Bij ernstige zwangerschapsmisselijkheid wordt de vrouw zo beperkt in haar leven dat zij zich heel eenzaam kan gaan voelen. Alles maakt haar misselijk en doet haar overgeven en daardoor kunnen vrouwen met Hg in een isolement raken. Het is van groot belang dat er in een vroeg stadium hulp komt voor deze vrouwen! Heb jij veel last van overgeven en misselijkheid? Praat erover met de verloskundigen van Ella!

Scroll naar boven