Nieuwe zwangerschap

Het herhalingsrisico op het krijgen van HG ligt volgens de literatuur tussen 15% en 80%.

Een zwangerschap met HG is heeft ook gevolgen voor een eventuele volgende zwangerschap. Vaak stellen vrouwen deze keuze uit of ze beslissen dat ze het gewoon niet willen omdat dat het makkelijkst lijkt. Als de keuze voor een nieuwe zwangerschap groter wordt dan de angst voor HG kan een preconceptie consult helpen.

Preconceptie consult

Bij een preconceptie consult wordt de grote kans op herhaling besproken, een goed opgesteld behandelplan zou vrouwen kunnen helpen om een goede afweging te maken. Stichting ZEHG heeft een Standaard HG voorbereidingsplan opgesteld, Ga hier naar de website van ZEHG om het voorbereidingsplan te downloaden. Op de website van ZEHG vind je ook nog meer informatie en ondersteuning bij HG.
Dit plan maakt zwangeren en hun partners bewust van de uitdagingen die ze mogelijk tegemoet gaan en geeft ze informatie over de mogelijke behandelmethoden. Het plan kan als leidraad gebruikt worden voor gesprekken met de verloskundige en de gynaecoloog.

Wat kan Ella doen

De verloskundige van Ella kunnen jou op een geschikt moment een kinderwensconsult/preconcpetie consult aanbieden. Indien gewenst kunnen zij voor jou een afspraak maken bij een gynaecoloog in het HMC of het Haga Ziekenhuis om te kunnen starten met medicatie zodra je een positieve zwangerschapstest hebt. Op deze manier ontstaat er een door alle betrokken partijen gedragen plan en zal er tijdens de daadwerkelijke zwangerschap mogelijk minder verwarring ontstaan over het plan van aanpak.

Onderzoek

Doordat de oorzaak van Hyperemesis Gravidarum (HG) nog steeds niet bekend is, is het moeilijk om HG in volgende zwangerschappen te voorkomen. In een Canadees onderzoek hebben Koren en Maltebe (2004) toch getracht hier onderzoek naar te doen door te bekijken of preventieve behandeling met antimisselijkheid medicijnen kan helpen bij het voorkomen van HG. Aan het onderzoek namen 24 vrouwen deel waarvan 12 een preventieve behandeling kregen en 12 in de controlegroep zaten die pas behandeld werden als er symptomen optraden. Alle vrouwen hadden in voorgaande zwangerschappen last gehad van een extreme vorm van misselijkheid en braken.

resultaten

De resultaten laten zien dat een preventieve behandeling de mate van ernstige misselijkheid en braken gedurende de zwangerschap kan verbeteren. De Canadese organisatie Motherisk is momenteel bezig met een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep om de bevindingen in deze studie te bevestigen en de preventieve behandeling met doxylamine-pyridoxine te vergelijken met het reguliere behandelprotocol (waar pas begonnen wordt met medicatie als er symptomen optreden). De patiënten die worden bestudeerd zijn vrouwen die een zwangerschap plannen of die net zwanger zijn en extreme misselijkheid en braken gedurende hun voorgaande zwangerschap ervoeren.

Scroll naar boven